Öztaş Ambalaj
Öztaş AmbalajKURUMSAL

Kalite, İSG ve Çevre Politikamız

Öztaş Ambalaj, vizyon ve misyonu doğrultusunda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve söz verdiği taahhütleri yerine getirmek için yeterli Kalite, Güvenlik ve Çevreye saygı standartlarını her global düzeydeki mevcut mevzuata uygun olarak geliştirmek için elinden geleni yapar.
 
Kalite Politikamız
Gıda sektörü başta olmak üzere bir çok sektör için kağıt ambalaj çözümleri üreten Öztaş Ambalaj, müşterilerini, tedarikçilerini iş ortakları olarak görmekte ve onlara pazarda rekabet avantajı sağlayacak kullanışlı, güvenilir ve hijyenik ambalaj çözümleri sunmaktadır. Öztaş Ambalaj faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemi ışığında ve ilgili tüm yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde yürütmekte ve sürekli iyileştirmektedir.
 
Öztaş Ambalaj kalite politikası şu sözcüklerle özetlenebilir;
 
» Kaliteli ve hijyenik ürün
» Müşteri memnuniyeti
» Sürekli iyileştirme
» Verimlilik
» Nitelikli - deneyimli çalışanlar.   
 
Çevre Politikamız
Öztaş Ambalaj, tüm faaliyet süreçlerini çevre politikası kapsamında yürütmeyi hedeflemektedir. Biz çevre ve doğayı insanlığa hediye ve emanet edilmiş bir hazine olarak değerlendiriyor ve korunmasını vazife kabul ediyoruz.
Bütün faaliyetlerimiz, bütün  aşamalarımızın çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi ve kirliliğin önlenmesi için sürekli iyileştirme prensibine dayanarak gerçekleştirilmekte olup ;
 
» Çevre boyutlarımız ile yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
» Tüm personelimizin çevre güvenliği ve korunması konusunda bilinçlenmesini sağlamayı,
» Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,
» İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı,
» Tüm çevresel ortamlara verilen atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerinin   vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı, 
» Üretim faaliyetlerimizi ile ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
» Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder.
 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız
Öztaş Ambalaj, güvenli ve uygun çalışma koşullarında üretim yapmayı, kalite, karlılık ve büyüme hedeflerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir.
 
Temel ilkelerimiz;
 
» Öztaş Ambalaj iş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak.
» Yeni projeler veya önemli  proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymaktır.

Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması işletmemizin ve yöneticilerimizin en önemli sorumlulukları arasındadır.
Çalışma şartlarımızın ve iş güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçer. Herkes, gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanarak, kurallara uyarak ve risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamakla sorumludur.
Gerekli önlemler alındığı takdirde önlenemeyecek iş kazası  yoktur.  Sağlıklı olmak ve fiziksel güvenlik çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızda bir yaşam biçimi olarak benimsemeli ve hayatın her alanında uygulamalıyız.